baner
    flaga     flaga     flaga
  

Test

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Poprawa jakosci wyrobów firmy SENSOR GAZ poprzez modernizacje ciagu technologicznego do laboratoryjnego wytwarzania pellistorów i komór pomiarowych.

Wartość projektu: 411.750,00 zł.
Wartość dofinansowania: 199.968,75 zł.
Beneficjent: Z.B.P. Sensor Gaz Rejowicz Andrzej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Copyright © 2005 - 2009 SENSOR GAZ