baner
    flaga     flaga     flaga
  

   W swoim asortymencie posiadamy następujące produkty:


PELLISTORY

Pellistory typu PC przeznaczone są do pracy w urządzeniach do pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych oraz par cieczy palnych m.in. w metanomierzach, eksplozymetrach, systemach monitorowania atmosfery zagrożonej wybuchem, itp. Przyrządy z pellistorami typu PC mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu gdzie zachodzi konieczność monitorowania stężeń gazów jak np.: górnictwo, przemysł chemiczny, gazownictwo, petrochemia, telekomunikacja, gospodarka komunalna, budownictwo, itp.

Zasada działania pellistora oparta jest na zjawisku spalania katalitycznego (zakres pomiarowy do 100% DGW) lub zjawisku termokonduktometrii (zakres pomiarowy do 100% V/V). Pellistory katalityczne składają się z elementu aktywnego SA oraz elementu kompensacyjnego SK z równolegle połączonym rezystorem kompensacyjnym RK. Pellistory konduktometryczne składają się z elementu referencyjnego SR i elementu pomiarowego SP. Pellistory pracują w układzie mostka Wheatstone'a.

Informacje o pellistorach

Typy pellistorów:

NOWY PRODUKT !!!
Pellistor PC-4xxx

pellistor PC-41xx Pellistorowy detektor gazów palnych typu PC-4xxx przeznaczony jest do pracy w przyrządach do pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych oraz par cieczy palnych, w eksplozymetrach i systemach monitorowania atmosfery zagrożonej wybuchem. Ze względu na niski pobór mocy szczególnie nadaje się do przyrządów indywidualnych i przenośnych, zasilanych z baterii, lub czujników zasilanych z linii o ograniczonej wydajności prądowej.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI
- mały pobór prądu
- wysoka czułość
- długi czas eksploatacji
- krótki czas odpowiedzi
- rodzaj pracy: ciągła i impulsowa

 I M1 Ex ia I         II 2G Ex ia II (CH4)

Karta katalogowa PC-41xx (katalityczny)
Karta katalogowa PC-42xx (termokonduktometryczny)
Certyfikat KDB 11 ATEX 041U
Świadectwo zgodnościPellistor PC-31xx - katalityczny

pellistor PC-31xx Pellistory o małym poborze mocy, przeznaczone do urządzeń stacjonarnych i przenośnych, z możliwością pracy ciągłej i impulsowej, posiadające certyfikat badania typu WE:

 I M1 Ex ia I Ma         II 2G Ex ia II (CH4) Gb

Karta katalogowa PC-31xx
Certyfikat KDB 04ATEX271U
Świadectwo zgodnościPellistor PC-32xx - konduktometryczny

pellistor PC-32xx Pellistory o małym poborze mocy, przeznaczone do urządzeń stacjonarnych i przenośnych z możliwością pracy ciągłej i impulsowej, posiadające certyfikat badania typu WE:

 I M1 Ex ia I Ma         II 2G Ex ia II (CH4) Gb

Karta katalogowa PC-32xx
Certyfikat KDB 04ATEX271U
Świadectwo zgodnościPellistor PC-1

pellistor PC-1 Pellistory katalityczne przeznaczone do urządzeń stacjonarnych

Karta katalogowa PC-1Pellistor PC-2

pellistor PC-2 Pellistory katalityczne przeznaczone do urządzeń stacjonarnych i przenośnych, z pomiarem ciągłym lub przerywanym

Karta katalogowa PC-2Pellistor PC-12

pellistor PC-12 Pellistory termokonduktometryczne do urządzeń stacjonarnych

Karta katalogowa PC-12Pellistor PC-22

pellistor PC-22 Pellistory termokonduktometryczne przeznaczone do urządzeń stacjonarnych i przenośnych, z pomiarem ciągłym lub impulsowym (przerywanym)

Karta katalogowa PC-22KOMORA POMIAROWA TYPU SG-X/YZ

komora SG-1/NW

Komora pomiarowa typu SG-X/YZ dla urządzeń grupy I i II do detekcji i pomiaru stężenia metanu w strefach zagrożonych wybuchem, o szybkim czasie odpowiedzi T90 (<3s) na skokowe stężenie mierzonych gazów. Pracująca w trybie ciągłym lub impulsowym.

 I M1 Ex ia I Ma         II 2G Ex ia II (CH4) Gb    IP 54

Komora jest wykonywana w następujących wersjach:
SG - 1/YZ - komora z elementami pellistorowymi typu PC-3xxx
SG - 2/YZ - komora z elementami pellistorowymi typu PC-3xxx i układem
                  elektronicznym zapewniającym cyfrową transmisję
                  sygnału pomiarowego
gdzie: YZ - zakres pomiarowy w zależności od zastosowanych detektorów pomiarowych

Karta katalogowa SG-1/NW
Karta katalogowa SG-2/NW
Certyfikat KDB 06ATEX426
Deklaracja zgodności WE

NOWY PRODUKT !!!
SG - 4/YZ - komora z elementami pellistorowymi typu PC-4xxx

 I M1 Ex ia I Ma         II 2G Ex ia II (CH4) Gb    IP 54

Karta katalogowa SG-4/NW
Certyfikat KDB 06ATEX426
Deklaracja zgodności WE

EKSPLOZYMETRYCZNA KOMORA POMIAROWA
TYPU EKP-1

NOWY PRODUKT !!!
EKP-1/N/H2 - do pomiaru wodoru w zakresie do 100% DGW
Karta katalogowa EKP/N/H2
EKP-1/W/H2 - do pomiaru wodoru w zakresie 0 - 100% V/V
Karta katalogowa EKP/W/H2
EKP-1/NW/H2 - do pomiaru wodoru w zakresie 0 - 100% V/V
(w dwóch podzakresach)
Karta katalogowa EKP/NW/H2

 II 2G Ex d ia IIC T5 Gb

Certyfikat FTZU 05 ATEX 0371X
Deklaracja zgodności WE

EKP-1/N  dla urządzeń grupy II

komora EKP-1/N Komora o zakresie metrologicznym do 100% DGW badanych mediów, posiadająca certyfikat badania typu WE:

 II 2G Ex d ia IIC T5 GbKarta katalogowa EKP-1/N
Certyfikat FTZU 05 ATEX 0371X
Deklaracja zgodności WE


EKP-1/W  dla urządzeń grupy II

komora EKP-1/W Komora o zakresie metrologicznym do 100% V/V badanych mediów, posiadająca certyfikat badania typu WE:

 II 2G Ex d ia IIC T5 GbKarta katalogowa EKP-1/W
Certyfikat FTZU 05 ATEX 0371X
Deklaracja zgodności WE


EKP-1/NW  dla urządzeń grupy II

komora EKP-1/NW Komora o zakresie metrologicznym do 100% V/V badanych mediów (w dwóch podzakresach), posiadająca certyfikat badania typu WE:

 II 2G Ex d ia IIC T5 GbKarta katalogowa EKP-1/NW
Certyfikat FTZU 05 ATEX 0371X
Deklaracja zgodności WE


NOWY PRODUKT !!!
EKP-2/P

komora EKP-2/P Komora o zakresie metrologicznym do 40% DGW badanych mediów, posiadająca certyfikat badania typu WE:

 II 2G Ex d ia IIC T5 GbKarta katalogowa EKP-2/P
Certyfikat FTZU 14 ATEX 0108X
Deklaracja zgodności WE


EKP-1/P

komora EKP-1/P Komora o zakresie metrologicznym do 40% DGW badanych mediów, posiadająca certyfikat badania typu WE:

 II 2G Ex d ia IIC T5 GbKarta katalogowa EKP-1/P
Certyfikat FTZU 05 ATEX 0372X
Deklaracja zgodności WE


EKP-1/N  dla urządzeń grupy I

komora EKP-1/N Komora o zakresie metrologicznym do 100% DGW badanych mediów, posiadająca certyfikat badania typu WE:

 I M1 Ex ia I Ma     IP 54
Karta katalogowa EKP-1/N
Certyfikat FTZU 05 ATEX 0370
Deklaracja zgodności WE


EKP-1/W  dla urządzeń grupy I

komora EKP-1/W Komora o zakresie metrologicznym do 100% V/V badanych mediów, posiadająca certyfikat badania typu WE:

 I M1 Ex ia I Ma     IP 54
Karta katalogowa EKP-1/W
Certyfikat FTZU 05 ATEX 0370
Deklaracja zgodności WE


EKP-1/NW  dla urządzeń grupy I

komora EKP-1/NW Komora o zakresie metrologicznym do 100% V/V badanych mediów (w dwóch podzakresach), posiadająca certyfikat badania typu WE:

 I M1 Ex ia I Ma     IP 54
Karta katalogowa EKP-1/NW
Certyfikat FTZU 05 ATEX 0370
Deklaracja zgodności WEFILTRY Z WĘGLEM AKTYWOWANYM

filtry Filtr z węgla aktywowanego, głównie zabezpiecza pellistory przed "zatruciem" związkami silikonowymi. Należy go stosować w komorach pomiarowych łącznie z pellistorami

Karta katalogowa FW

Copyright © 2005 - 2011 SENSOR GAZ