baner
    flaga     flaga     flaga
  
Test

07.06 - 09.06.2011 NORYMBERGA (Niemcy)
SENSOR+TEST 2011 - The Measurement Fair.

Nazwa projektu: Udział w targach SENSOR+TEST DIE MESSTECHNIK-MESSE 2011 jako wystawca.

Wartość projektu: 45 000 zł.
Wartość dofinansowania: 21 060,00 zł.
Beneficjent: Z.B.P. Sensor Gaz Rejowicz AndrzejTest

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Copyright © 2005 - 2011 SENSOR GAZ