PELLISTOR PC-2


Właściwości: 

  • pellistor katalityczny
  • wysoka czułość
  • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
  • przeznaczony głównie do urządzeń stacjonarnych 
  • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Karta katalogowa PC-2


PELLISTOR PC-22


Właściwości: 

  • pellistor konduktometryczny
  • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
  • tryb pracy: ciągły lub impulsowy
  • przeznaczony głównie do urządzeń stacjonarnych 

Karta katalogowa PC-22