KOMORA POMIAROWA SG-1/NWI M1 Ex ia I  Ma

II 2G Ex ia II (CH4)  Gb   IP54   

Właściwości: 

 • dwa zakresy pomiarowe: 0-100% DGW i 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: katalityczny i konduktometryczny
 • dla urządzeń grupy I i II
 • do detekcji i pomiaru stężenia metanu w strefach zagrożonych wybuchem
 • szybki czas odpowiedzi T90 < 3s
 • wysoka czułość
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy
 • dostępna w różnych obudowach
 • dostępna w wersji SG-1/NW, SG-1/N i SG-1/W

Karta katalogowa SG-1/NW


KOMORA POMIAROWA SG-3


I M1 Ex ia I  Ma

II 2G Ex ia II (CH4)  Gb   IP54   

Właściwości: 

 • komora pomiarowa  o zakresie pomiarowym 0-100% DGW ze wskaźnikiem wysokich stężeń
 • rodzaj czujnika: katalityczny
 • przeznaczona dla urządzeń indywidualnych
 • do detekcji i pomiaru stężenia metanu w strefach zagrożonych wybuchem
 • szybki czas odpowiedzi T90 < 3s
 • wysoka czułość
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

KOMORA POMIAROWA SG-4/NW


I M1 Ex ia I  Ma

II 2G Ex ia II (CH4)  Gb   IP54   

Właściwości: 

 • dwa zakresy pomiarowe: 0-100% DGW i 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: katalityczny i konduktometryczny
 • dla urządzeń grupy I i II
 • do detekcji i pomiaru stężenia metanu w strefach zagrożonych wybuchem
 • szybki czas odpowiedzi T90 < 3s
 • wysoka czułość
 • mały pobór prądu
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy
 • dostępna w różnych obudowach
 • dostępna w wersji SG-4/NW, SG-4/N i SG-4/W

Karta katalogowa SG-4/NW


KOMORA POMIAROWA SG-2/NW


I M1 Ex ia I  Ma

II 2G Ex ia II (CH4)  Gb   IP54   

Karta katalogowa SG-2/NW