PELLISTOR PC-1


Właściwości: 

  • pellistor katalityczny
  • wysoka czułość
  • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
  • przeznaczony głównie do urządzeń stacjonarnych 

Karta katalogowa PC-1


PELLISTOR PC-12


Właściwości: 

  • pellistor konduktometryczny
  • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
  • przeznaczony głównie do urządzeń stacjonarnych 

Karta katalogowa PC-12