O FIRMIE


Zakład Badawczo-Produkcyjny Z.B.P. SENSOR GAZ powstał z dniem 1.10.2004r. Mimo krótkiego okresu działania firmy, pracują w niej doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem w zakresie produkcji pellistorów oraz wszelkich zagadnień w dziedzinie urządzeń gazometrycznych, a w szczególności urządzeń metanometrycznych. Firma jako jedyna w Polsce zajmuje się produkcją pellistorów, a produkowane detektory posiadają parametry elektryczne i metrologiczne na światowym poziomie spełniając wymagania stosownych norm. Pellistory typu PC od przeszło 40 lat pracują w metanomierzach, w które wyposażone są polskie jak i zagraniczne zakłady górnicze. Nasze produkty dostarczamy do wszystkich czołowych firm produkujących urządzenia metanometryczne dla kopalń.

W zamierzeniach strategicznych firmy jest opracowanie nowych typów detektorów gazów nie tylko opartych na zasadzie spalania katalitycznego. Poprzez dobór doświadczonych pracowników firma zapewnia pomoc swoim Klientom w zakresie zastosowania pellistorów, odpowiedniej budowy komór spalania oraz kompletnych czujników gazometrycznych.

Podstawowym zadaniem firmy Z.B.P. SENSOR GAZ jest:

  • produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i badawczych;
  • usługi w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów oraz przyrządów pomiarowych, kontrolnych i badawczych;
  • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych.

W naszej firmie jest wprowadzony System Zarządzania Jakością, który spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2015. Firma posiada również Powiadomienie o zapewnieniu jakości nr GIG 20 ATEXQ 036 wydane przez Główny Instytut Górnictwa.

Wszystkie oferowane produkty przeznaczone dla podziemnych zakładów górniczych posiadają Certyfikaty Badania typu WE (ATEX).