PELLISTOR PC-31


I M1 Ex ia I  Ma

II 2G Ex ia II (CH4)  Gb    

Właściwości: 

 • pellistor katalityczny
 • wysoka czułość
 • małe wymiary
 • dla urządzeń grupy I i II
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy
 • przeznaczony głównie do urządzeń stacjonarnych i przenośnych

Karta katalogowa PC-31


PELLISTOR PC-32


I M1 Ex ia I  Ma

II 2G Ex ia II (CH4)  Gb    

Właściwości: 

 • pellistor konduktometryczny
 • małe wymiary
 • dla urządzeń grupy I i II
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy
 • przeznaczony głównie do urządzeń stacjonarnych i przenośnych

Karta katalogowa PC-32