EKP-1 gr.II

Komory pomiarowe EKP-1 gr. II są przeznaczone do użytku w innych gałęziach przemysłu, poza kopalniami, narażonych na występowanie przestrzeni wybuchowych.


KOMORA POMIAROWA EKP-1/NW


II 2G Ex d ia IIC  Gb   

Właściwości:  

 • dwa zakresy pomiarowe: 0-100% DGW i 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: katalityczny i konduktometryczny
 • czas odpowiedzi T90 < 8s
 • dla urządzeń grupy II 
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Karta katalogowa EKP-1/NW


KOMORA POMIAROWA EKP-1/N


II 2G Ex d ia IIC  Gb   

Właściwości: 

 • zakres pomiarowy: 0-100% DGW
 • rodzaj czujnika: katalityczny
 • czas odpowiedzi T90 < 8s
 • dla urządzeń grupy II 
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Karta katalogowa EKP-1/N


KOMORA POMIAROWA EKP-1/W


II 2G Ex d ia IIC  Gb   

Właściwości:  

 • zakres pomiarowy: 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: konduktometryczny
 • czas odpowiedzi T90 < 8s
 • dla urządzeń grupy II 
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Karta katalogowa EKP-1/W