PELLISTOR PC-41


I M1 Ex ia I  

II 2G Ex ia II (CH4)  

Właściwości: 

 • pellistor katalityczny
 • wysoka czułość
 • mały pobór prądu
 • małe wymiary
 • dla urządzeń grupy I i II
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy
 • przeznaczony głównie do urządzeń indywidualnych i przenośnych

Karta katalogowa PC-41


PELLISTOR PC-42


I M1 Ex ia I  

II 2G Ex ia II (CH4)  

Właściwości: 

 • pellistor konduktometryczny
 • małe wymiary
 • mały pobór prądu
 • dla urządzeń grupy I i II
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy
 • przeznaczony głównie do urządzeń indywidualnych i przenośnych

Karta katalogowa PC-42