EKP-1/…/H2

Komory pomiarowe EKP-1/…/H2 są przeznaczone do detekcji i pomiaru stężenia wodoru w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.


KOMORA POMIAROWA EKP-1/NW/H2


II 2G Ex d ia IIC  Gb    

Właściwości:  

 • dwa zakresy pomiarowe: 0-100% DGW i 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: katalityczny i konduktometryczny
 • czas odpowiedzi T90 < 8s
 • dla urządzeń grupy II 
 • do detekcji i pomiaru stężenia wodoru

Karta katalogowa EKP-1/NW/H2


KOMORA POMIAROWA EKP-1/N/H2


II 2G Ex d ia IIC  Gb    

Właściwości: 

 • zakres pomiarowy: 0-100% DGW
 • rodzaj czujnika: katalityczny
 • czas odpowiedzi T90 < 8s
 • dla urządzeń grupy II 
 • do detekcji i pomiaru stężenia wodoru

Karta katalogowa EKP-1/N/H2


KOMORA POMIAROWA EKP-1/W/H2


II 2G Ex d ia IIC  Gb   

Właściwości:  

 • zakres pomiarowy: 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: konduktometryczny
 • czas odpowiedzi T90 < 8s
 • dla urządzeń grupy II 
 • do detekcji i pomiaru stężenia wodoru

Karta katalogowa EKP-1/W/H2