EKP-1 gr.I

Komory pomiarowe EKP-1 gr. I są przeznaczone do użytku w podziemnych częściach kopalń i w instalacjach powierzchniowych tych kopalń, narażonych na występowanie zagrożenia wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.


KOMORA POMIAROWA EKP-1/NW


I M1 Ex ia I  Ma     IP54

Właściwości:

 • dwa zakresy pomiarowe: 0-100% DGW i 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: katalityczny i konduktometryczny
 • czas odpowiedzi T90 < 10s
 • dla urządzeń grupy I 
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Karta katalogowa EKP-1/NW


KOMORA POMIAROWA EKP-1/N


I M1 Ex ia I  Ma     IP54

Właściwości: 

 • zakresy pomiarowy: 0-100% DGW
 • rodzaj czujnika: katalityczny
 • czas odpowiedzi T90 < 10s 
 • dla urządzeń grupy I 
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Karta katalogowa EKP-1/N


KOMORA POMIAROWA EKP-1/W


I M1 Ex ia I  Ma     IP54

Właściwości:  

 • zakres pomiarowy: 0-100% V/V
 • rodzaj czujnika: konduktometryczny
 • czas odpowiedzi T90 < 10s
 • dla urządzeń grupy I 
 • do detekcji i pomiaru stężenia gazów palnych i wybuchowych
 • tryb pracy: ciągły lub impulsowy

Karta katalogowa EKP-1/W